6. december, 2022, od 10. – 14. ure
Ljubljana, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., je organiziralo zaključno konferenco projekta Education for Deeper Social Integration.

Združenje EPEKA, so. p., je organiziralo zaključno konferenco projekta Education for Deeper Social Inclusion – from theory to practice. Dogodek je bil namenjen predstavitvi projekta in intelektualnih rezultatov, ki so nastali v okviru projekta. Namen srečanja je bil predstaviti rezultate projekta strokovni javnosti (izobraževalcem odraslih in mladinskim delavcem, ki se soočajo s sorodnimi izzivi), drugim organizacijam na področju izobraževanja odraslih (lokalnim, nacionalnim in mednarodnim), odraslim z manj priložnostmi, javnim uslužbencem, odločevalcem in novinarjem. V okviru srečanja je bil čas namenjen tudi izmenjavi dobrih praks in mnenj.

Drugi del konference je bil namenjen predstavitvam in predavanjem povabljenih gostov (strokovnjakov, nosilcev odločanja, oblikovalcev politik) ter panelni razpravi.

Program zaključnega dogodka:

 • 10:00 Uvodni nagovor organizatorja
 • 10:15 Predstavitev projekta
 • 10:30 Predstavitev rezultatov in inovativnih orodij, razvitih v okviru projekta
 • 12:00 odmor
 • 12:30 Predstavitev rezultatov in inovativnih orodij, nastalih v okviru projekta
 • 13:00 Okrogla miza: Katera znanja in kompetence danes potrebujejo izobraževalci odraslih?
 • 14:00 Odmor za kosilo
 • 15:00 Načrtovanje prihodnjega sodelovanja
 • 16:00 Povzetek in zaključek

Koordinator projekta je Združenje EPEKA, so. p., projektni partnerji pa so:

 • Universita Degli Studi Di Roma Unitelma Sapienza (Italija),
 • Regional Cluster North – East (Bolgarija),
 • Fundacja europejski instytut outsourcingu (Poljska),
 • Cumbria Credits ltd. (Združeno kraljestvo),
 • EPEKA Berlin (Nemčija) in
 • EPEKA Serbia.

Projekt podpirata programa Erasmus+ in NA Cmepius.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: