5. marec, 2021
Romska postaja

V petek, 5. marca 2021, vas vabimo na nadaljevanje izobraževanje o tem kako ustanoviti društvo. Izobraževanje pripravljamo, ker je več izmed naši rednih udeleženk izrazilo željo, da bi ustanovile svoje romsko društvo. Na tem usposabljanju boste imeli priložnost spoznati predvsem administrativne vidike vodenja društva, pripravo statuta in vire brezplačne pomoči ter podpore.

Aktivnost bo potekala v sodelovanju z Nino Petrič iz FININA s.p., ki opravlja računovodske in svetovalne storitve za številna društva. Na delavnici boste spoznali, kaj je statut in katere informacije mora posedovati (pri tem si bomo pomagali s statutom Epeke), ogledali si bomo spletno stran Ajpes in informacije, ki nam jih ponuja, nato pa se bomo posvetili predvsem administrativnim vidikom vodenja društva. Ogledali si bomo vire informacij o aktualnih razpisih. V zaključnem delu aktivnosti bomo spoznali, katre organizacije društvom nudijo brezplačno podporo pri razvoju in tudi pri pravnih vprašanjih.

Zaradi upoštevanja predpisov in varovalnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19, bomo aktivnost izvedli 2-krat ter s tem zagotovili, da vključeno število oseb ne bo preseglo omejitev. Prva izvedba bo 15.00 – 16.30, druga pa 17.00 – 18.30. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.