Od 18. do 19. marca 2015
Maribor, Slovenija

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se bo 18. In 19. marca 2015 udeležil kot eden izmed predavateljev 10. IRDO internacionalne konference z naslovom Družbena odgovornost in aktualni izzivi – Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti (Social Responsibility and Current Challenges 2015 – Newest scientific and practical views with case studies), ki bo potekala v Mariboru, na rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15.

Konferenca bo predstavila kako družbeno odgovornost (DO) načrtovati in kako o njej/ter z njo tudi poročati. Na konferenci bomo izmenjali podjetniške, teoretične in strokovne poglede, mnenja in izkušnje o načrtovanju in poročanju o DO, izpostavili bomo prednosti in slabosti obstoječih vidikov DO, pregledali dobre prakse in družbeno odgovornost obravnavali celostno.

Pri družbeni odgovornosti ni poražencev, z njo pridobimo vsi!

Podjetjem, organizacijam, posameznikom družbena odgovornost prinaša številne koristi:

1. večjo lojalnost zaposlenih,
2. manjšo fluktuacijo in absentizem,
3. večjo motivacijo za delo,
4. več inoviranja,
5. večjo produktivnost,
6. rast proizvodnje,
7. večji ugled in konkurenčnost,
8. odlične poslovne partnerje,
9. zdravo okolje in
10. več prihrankov ter več dobička.

Zakaj se udeležiti konference?
Ker boste:
– spoznali, kako postati družbeno odgovorno podjetje, organizacija, posameznik,
– spoznali, kako učinkoviteje načrtovati in poročati o družbeni odgovornosti,
– seznanjeni s primeri dobrih praks slovenskih podjetij, nevladnih in drugih organizacij,
– navezali nove stike in poznanstva z družbeno odgovornimi podjetniki, strokovnjaki, znanstveniki in raziskovalci,
– s svojim prispevkom vplivali na izboljšanje stanja v Sloveniji.