23. januar, 2018
Maribor

V Združenju EPEKA, so. p., nudimo možnost opravljanja družbeno koristnega dela.

Osebe, ki se pri nas vključijo v opravljanje družbeno koristnega dela ob podpori mentorjev opravljajo različne naloge, pomagajo pri izvajanju programskih aktivnosti Združenja EPEKA, so. p., pomagajo pri vzdrževanju prostorov s katerimi upravljamo, pomagajo pri postavljanju razstav znotraj Galerije EPEKA, ipd. Program za udeleženca pripravimo na individualni ravni, vnaprej določimo naloge in obveznosti, ki jih opravljanje družbeno koristnega dela terja ter vodimo evidenco in pomagamo s pripravo končnega poročila.

Družbeno koristno delo, oziroma delo v splošno korist pomeni opravljanje dela v korist lokalne skupnosti, humanitarne organizacije in drugih organizacij, ki opravljajo nepridobitno delo. Je alternativa uklonilnemu zaporu, zaporu, kot možnost v postopku poravnave ali v postopku odloženega pregona. Oseba, ki je kaznovana za prekršek in ji je bila izrečena globa, lahko sodišču predlaga nadomestitev plačila globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Kazen zapora do dveh let, razen za dejanje zoper spolno nedotakljivost, se lahko izvrši tudi tako, da oseba namesto kazni zapora opravi delo v splošno korist. O izvršitvi izrečene kazni zapora na naveden način odloča sodišče. Prav tako sme državni tožilec, s soglasjem oškodovanca, odložiti kazenski pregon, če se je osumljeni pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca ter pripravljen izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja. Ena izmed nalog, ki jih lahko določi državni tožilec, je oprava splošno koristnega dela. Izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti plačilo globe ali kazen zapora oziroma ga določi državni tožilec, pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo pristojen po predpisih o socialnem varstvu.

 

Več o družbeno koristnem delu.

 

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: