29. – 31. Maj 2024
Ljubljana, Slovenija

V Združenju EPEKA, so.p. smo gostili uvodni projektni sestanek Erasmus+ projekta EASY.

Tekom srečanja smo s partnerji iz Avstrije (ACCELERAS), Grčije (IASIS), Romunije (Bucovina) in Litve (Tavo Europa) izmenjali informacije in se poglobili v tematiko (ne)zaposljivosti mladih v vsaki partnerske države in zastavili naslednje korake za pripravo Bele knjige in Vodnika o zaposljivosti.

Cilj projekta je povečati zaposljivost in veščine mladih, predvsem mladih iz ranljivih skupin, da bi zagotovili inovativne spretnosti za dostojne zaposlitvene priložnosti, in sicer s:

  • premagovanjem neusklajenosti znanj in spretnosti z odzivanjem na nastajajoče potrebe trga dela,
  • spodbujanjem pridobivanja trajnostnih spretnosti in sposobnosti,
  • opolnomočenjem mladih z manj priložnostmi za sodelovanje v družbenem in gospodarskem življenju.

Vabljeni k spremljanju naših naslednjih aktivnosti!

Projekt je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+, Urada za mladino RS in Mestne občine Maribor