Januar, 2020 – oktober, 2022
Berane, Črna gora

Združenje Epeka, so. p., od 1. januarja 2020 izvaja projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja “Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici” (ESORE), ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Projekt izvajamo skupaj s partnerjem iz Slovenije, Mladinsko Zadrugo Epeka, so. p., in s partnerji iz Črne gore — Pedagoški centar Crne Gore, Udruženje – Covjek – Rrom in Epeka Črna gora.

Cilj projekta je povečanje zaposlovanja žensk, pripadnic romske in egipčanske skupnosti, v Črni gori, predvsem v občini Berane v Severni regiji, z izgradnjo njihovih kompetenc in spodbujanjem podjetništva. Severni del Črne gore zajema redko poseljena gorata območja in je bil močno prizadet z razpadom težke industrije v 90ih letih, kar je privedlo do ekonomske in socialne stiske ter močnega izseljevanja iz regije. Severni del ME zaznamuje visoka stopnja brezposelnosti in povišana izpostavljenost revščini, ki sta visoko nad državnim povprečjem in višja med ženskami. Osrednja ciljna skupina projekta bodo ženske, ki pripadajo romski in egipčanski skupnosti, v starosti od 18 do 65 let. Zaradi multiple diskriminacije, s katero se soočajo, so pripadnice ciljne skupine v večini dolgotrajno brezposelne ter z omejenimi obstoječimi znanji in kompetencami.

V okviru projekta bomo izvedli 21 izobraževanj povezanih z osnovnimi kompetencami in 3 vezana na okoljevarstvo, v katera bomo intenzivno vključili 50 posameznic. V Berane bomo vzpostavili socialno-podjetniški inkubator, ki bo pripadnice ciljne skupine podpiral tekom izvedbe projekta in tudi po financiranju. Projekt bo imel pozitivne učinke preko povečanih kompetenc in znanj udeleženk in sprememb v osveščenosti glede pravic žensk ter romske in egipčanske skupnosti. Slednje bo še dodatno podprto z obsežno medijsko kampanjo.

Trajanje projekta: 1. januar 2020 do 15. oktober 2022

Mednarodno razvojno sodelovanje

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: