24 April, 2018
Maribor

As the Association EPEKA, Soc. Ent., is currently hosting five Spanish volunteers who often meet members of the Roma community, we are organising a Spanish evening to introduce you to Spanish culture in an interesting and colourful way.

Španski prostovoljci bodo pripravili kviz, s katerimi bomo preverili že obstoječe poznavanje Španije, in pripravili  predstavitev Španije. Udeležence bodo naučili nekaj osnovnih fraz v španskem jeziku ter za konec pripravili manjšo pogostitev, s katero bodo predstavili tradicionalno klinariko.

Čas aktivnosti: 18.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

The Association EPEKA, Soc. Ent., is supported by: