24. april, 2018
Maribor

Ker v Združenju EPEKA, so. p., trenutno gostimo pet španskih prostovoljcev, ki se pogosto srečujejo s pripadniki romske skupnosti, pripravljamo španski večer, s katerim vas bomo seznanili s špansko kulturo na zanimivo obarvan način.

Španski prostovoljci bodo pripravili kviz, s katerimi bomo preverili že obstoječe poznavanje Španije, in pripravili  predstavitev Španije. Udeležence bodo naučili nekaj osnovnih fraz v španskem jeziku ter za konec pripravili manjšo pogostitev, s katero bodo predstavili tradicionalno klinariko.

Čas aktivnosti: 18.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: