1. junij, 2013 – 30. april, 2015
Maribor, Slovenija

Umetnost ENQuETE – Eksperimentalno nepartizansko preizpraševanje o trajnih tehnologijah v gospodarstvu ENQuETE, od 1. junija 2013 do 30. aprila 2015, sofinancira Program Kultura Evropske unije.

Cilj projekta je izboljšati življenjske pogoje, zlasti evropskih državljank in državljanov, z umetnostjo. Umetnost lahko ponudi izvedjiv način za preseganje trenutka, ko spoznamo, da je na pravice in odnose, ki smo jih že prej vzeli za samoumevne, nepovratno učinkovala “sprostitvena” sila veljavnih finančnih trgov. Zato je namen umetnosti ENQuETE izumiti orodje za boljšo prihodnost. Ta “orodja” bodo omogočila, ohranila in izboljšala naša življenja zunaj trga.

Sledeč zamisli “javnega preizpraševanja”, uradnega pregleda dogodkov ali dejavnosti, ki jih je odredilo vladno telo, umetnost ENQuETE spodbuja domišljijo delovne skupine, da išče rešitve na območjih javnega in zasebnega življenja, ki ga je dramatično popačila kultura pohlepa.

Povabljeni umetniki in umetnice bodo razvili trajne vizije – s pomočjo državljank in državljanov, znanstvenic in znanstvenikov, političark in politikov ter podjetnic podjetnikov – na naslednjih področjih: finančni sistem, prehrana, zdravje, delo, podnebje.

Umetnost ENQuETE smo si zasmislili kot serijo razstav, delavnic, javnih konferenc, akcij v javnem prostoru in medijskih kampanj tako v podeželskih conah kot tudi v metropolah.
V projektu se nas je zbralo enajst soorganizatorjev in partnerjev iz petih evropskih držav, ki delamo v tako različnih kulturnih področjih, kot so umetnost, družbene raziskave, izobraževanje in inovacije. Ta raznolika skupina šol, nevladnih organizacij, fundacij, umetniških organizacij in razvojnih agencij in njihova široka paleta nizko pragovnih, interdisciplinarnih dejavnosti je usmerjena v razvoj raznolikega občinstva državljank in državljanov: od otrok do starejših, podjetnikov do zaposlenih, uradnikov in socialnih aktivistov.

Vse dejavnosti vzpodbujajo civilno sodelovanje, spodbujajo ustvarjalnost, pripomorejo k izboljšanju socialnih spretnosti in pospešujejo gradnjo odgovorne civilne družbe. Z zglednim glokalnim pristopom aktivirajo lokalne skupnosti, da seznanijo ljudi o potrebah njihove skupnosti, ki jo vodi občutek solidarnosti.

Koordinator:
TROIA, Berlin, Nemčija

Soorganizatorji:

  1. Fundacija Collegium Polonicum, Poznan, Poljska
  2. Metropolitanska univerza v Leedsu – Šola globalne etike (Leeds Metropolitan University – School of Global Ethics), Leeds, Združeno kraljestvo
  3. Univerza v Göteborgu – Mreža študijev upora (Resistance Studies Network), Göteborg, Švedska
  4. Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo Združenja EPEKA, so. p., Maribor, Slovenija

Info: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p.: stefan@epeka.si