20. junij, 2017
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., praznuje 9. rojstni dan! 20. junija smo pogumno vstopili v prvo desetletje delovanja v Znanstveno-raziskovalnem združenju za umetnost, kulturne in izobraževalne programe ter tehnologijo, socialno podjetje.

Devet let je minilo kot bi mignil. Od evforičnega začetka leta 2008, ko so imeli ustanovitelji velike in visokoleteče cilje, je začetno navdušenje upadlo in EPeKa je bila takrat le še ena od neštetih zgodb, ki so sodelovale v programu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Kot je v naši navadi – ne le do financerjev, temveč tudi do lastnega statuta in poslanstva – smo tudi po naslovu EPK nadaljevali svoje delo na trajnosten in odgovoren način. Tako je EPeKa postala ena redkih, če ne celo edina institucija, ustanovljena za naziv Maribor – EPK 2012, ki je svoje poslanstvo nadaljevala in razširila tudi po nazivu. Čeprav se pogosto počuti osamljeno in včasih zapuščeno, ponosno in neustrašno utira nove poti. Dosedanji uspehi so rezultat odgovornega dela, ki smo ga nadgradili z odprtjem pisarn EPeKa v tujini: EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Črna gora, EPEKA Turčija, EPEKA Češka. Zakaj? Ker smo ponosni na svojo dediščino EPeka in jo z veseljem širimo.

Do zdaj smo izvedli številne projekte doma in v tujini. Od razstav v Bruslju, Benetkah, Gradcu, Luksemburgu, Zagrebu, mladinskih projektov praktično po vsej Evropi, pobud za socialno podjetništvo (Romani kafenava, Mladinska zadruga EPEKA, Agencija EPEKA), trenutno smo organizacija z redno zaposlenimi osmimi ljudmi in več deset plačanimi sodelavci in prostovoljci. V duhu vrednot evropske skupnosti smo idejo EPK inovativno nadgradili z novim nazivom Evropska prestolnica Romov.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem podpornikom, ki so nas bolj ali manj spremljali vse življenje in brez katerih ne bi bili to, kar smo. Zahvaljujemo se Zavodu Movit, Uradu RS za mladino, Ministrstvu za kulturo RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvu za gospodarstvo, znanost in šport RS, Mestni občini Maribor, CMEPIUS-u, Avstrijskemu kulturnemu forumu in drugim. Iskreno upamo, da bomo naše skupne zgodbe nadaljevali tudi v prihodnje, ko bomo načrtovali projekt Maribor 2025 – Evropska prestolnica kulture II.

Štefan Simončič, predsednik

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad Republike Slovenije za mladino.