20. junij, 2017
Maribor

V Znanstveno-raziskovalnem združenju za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo, socialno podjetje, smo 20. junija pogumno zakorakali v prvo dekado svojega delovanje.

Devet let je minilo kot bi trenil. Od evforičnega pričetka leta 2008, ko s(m)o ustanovitelji imeli velike in visoko leteče cilje, se je prvotno navdušenje poleglo in EPeKa je bila nato samo še ena izmed neštetih zgodb, ki je sodelovala pri programu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Kot je naša navada – ne samo do financerjev, temveč do lastnega statuta društva in poslanstva, smo nadaljevali svoje delo nadaljevali trajnostno in odgovorno tudi po naslovu EPK. Tako je EPeKa postala ena redkih, če ne celo edina ustanova, ki je bila ustanovljena za naslov Maribor EPK 2012, ki je po tem naslovu nadaljevala svoje poslanstvo in ga tudi širila. Sicer se velikokrat počuti osamljeno in včasih tudi zapuščeno, a vendar ponosno in neustrašno stopa po novih poteh. Naši uspehi v preteklosti so plod odgovornega dela, ki se je nadgrajevalo, tako, da smo odprli tudi EPeKa-je v tujini: EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Črna Gora, EPEKA Turčija, EPEKA Češka. Zakaj? Ker smo ponosni na našo avtorsko EPK dediščino in jo radi in z veseljem širimo.

Do sedaj smo izvedli številne projekte doma in v tujini. Od razstav v Bruslju, Benetkah, Gradcu, Luksemburgu, Zagrebu, mladinskih projektov praktično po celi Evropi, socialno podjetniških iniciativ (Romani kafenava, Mladinska zadruga EPEKA, Agencija EPEKA), smo trenutno v organizaciji, ki redno zaposluje osem oseb in več deset honoranih sodelavcev in prostovoljcev. Idejo EPK smo v duhu vrednot evropske skupnosti inovativno nadgradili z novim naslovom Evropska prestolnica Romov.

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti vsem podpornikom, ki so nas bolj ali manj spremljali skozi celotno obdobje našega delovanja in brez katerih ne bi bili, kar smo. Hvala Zavodu Movit, Uradu za mladino RS, Ministrstvu za kulturo RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvu za gospodarstvo, znanost in šport RS, Mestni občini Maribor, CMEPIUS, Avstrijskem kulturnem forumu in drugim. Srčno upamo na nadaljevanje skupnih zgodb tudi v prihodnosti, ko načrtujemo projekt Maribor 2025 – Evropska prestolnica kulture II.

Štefan Simončič, predsednik

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino. Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA