14. januar 2021
Maribor

Nadaljujemo z uveljavljanjem in prepoznavanjem Združenja EPEKA, so. p., kot družbeno odgovornega podjetja v širšem, mednarodnem okolju.

Združenje EPEKA, so. p., je prejemnik priznanja Social Inclusion Badge, ki se podeljuje organizacijam, katerih delovanja in njih posledice vplivajo na dobrobit širše skupnosti.

Prejemniki Social Inclusion Badge so v mednarodnem okolju prepoznani kot prvaki oziroma glasniki vključujoče in solidarne družbe.

Social inclusion badge se podeljuje organizacijam, ki so »družbeno odgovorne; promovirajo vključenost ranljivih družbenih skupin in enake možnosti za vse«. To opolnomočenje dosegajo skozi športne aktivnosti in programe.

Združenje EPEKA, so. p., je zavezano vrednotam solidarnosti, vključevanja in sodelovanja. Šport ima poleg osnovne telesne dejavnosti tudi širšo družbeno dimenzijo. Z njegovo pomočjo lahko naslavljamo pereče družbene in socialne probleme. Obenem pa v športne aktivnosti vključujemo pripadnike ranljivih, odrinjenih skupin.

Tako smo:

In kakšne so koristi vključenosti na seznam – v podatkovno bazo organizacij z laskavim nazivom Social inclusion badge? Lažji dostop do organizacij. Sklepanja partnerstev. Izmenjave znanj in izkušenj.

Nosilec projekta Active Youth ima na socialnih omrežjih preko 20.000 sledilcev in razpredeno mrežo partnerskih organizacij. Njihove akcije dosegajo širok krog deležnikov, njihovi projekti pa imajo v širši evropski javnost velik odmev.