5. julij, 2018
EPeKA Slovenija

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe ter tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008.

Združenje EPEKA, so. p., je bilo ustanovljeno kot pobuda za povezovanje ustvarjalcev kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto kasneje je EPEKA predlagala Mestni občini Maribor kandidaturo za naziv Evropska prestolnica mladih. Tako je Maribor leta 2013 postal Evropska prestolnica mladih. Nadaljujemo z aktivnostmi na področju državljanstva EU, vrednot EU in medkulturnega dialoga. EPEKA ima podružnice v tujini: EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija, EPEKA Velika Britanija, EPEKA Berlin in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. Imamo tudi podružnici v Ljubljani in Izoli. Epeka se že dolgo ukvarja s socialno ogroženimi skupinami, tako z mladimi kot z odraslimi, in se zavzema za pravice romske manjšine v Sloveniji ter jim omogoča in opolnomoča. Eden od vidnejših rezultatov tega je bilo odprtje Romani Kafenava, prve romske restavracije v EU, ki deluje po načelih socialnega podjetništva. To je bil del ambiciozne operacije ESS, restavracija pa še vedno deluje nekaj let po koncu financiranja. Številne institucije – npr. https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/roma-restaurant-romani-kafenava?inheritRedirect=true – so jo ocenile kot zelo dobro prakso.


– PIF

– President: Štefan Simončič

E-mail: epeka@epeka.si

Facebook


The Association EPEKA, Soc. Ent., is supported by: