Maj, 2020
NIJZ

COVID-19 pri starejših pogosto poteka v težji obliki kot pri drugih obolelih. Vzroki za to še niso znani.

Vzroki za to še niso znani. Do posebnih zapletov pride predvsem pri starejših s kroničnimi obolenji. Zato je pomembno, da starejši natančno sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.

Zato je NIJZ pripravil vrsto navodil, informacij in praktičnih napotkov za preventivno ravnanje v času epidemije. Prav preventiva je temljni način, da zaščitimo naše starejše sodržavljane in se vsi potrudimo zmanjšati tveganja, ki jih zanje prinaša novi korona virus.

Gradiva najdete na spletnih straneh NIJZ – povezava. V kolikor vi ali starejši v vaši družini, sosedi ali znanci potrebujete natisnjena navodila in napotke, nas prosim kontaktirajte in priskrbeli vam jih bomo.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.