18. maj, 2020
Maribor

AKTivacija – Opolnomočanje mladinskih delavcev na področju aktivacije mladih je nov projekt, ki ga je Združenje EPEKA, so. p., uspešno pridobilo na razpisu Erasmus +. S projektom želimo opolnomočiti mladinske delavce, ki se pri svojem delovanju srečujejo z neaktivinimi mladimi.

Aktivacija neaktivnih mladih je dolgotrajen proces, ki terja veliko vloženega časa in truda s strani mladinskih delavcev, a je ključnega pomena, če želimo mladim; še posebej tistim z manj priložnostmi, omogočiti enake možnosti in aktivno participacijo znotraj družbe. V okviru usposabljanja mladinskih delavcev bomo tako ob podpori neformalnih metod izobraževanja spoznavali raznolike metode in prijeme, ki pozitivno delujejo na neaktivne mlade. V okviru projekta želimo skupaj z udeleženci naslavljati teme, ki jih tekom vsakdanjega dela morda premalo pogosto naslavljamo, izmenjevali in prenašali bomo dobre prakse, se pogovarjali o raznolikosti nacionalnih strategij mladinskega dela in aktivaciji neaktivnih mladih na različnih geografskih območjih ter se posvetili razmišljanju o tem, kako si mladinsko delo sploh zamišljamo in ga prenašamo v prakso. Ob metodah neformalnega izobraževanja bomo torej osvajali nova znanja, z namenom, da bi izboljšali veščine vključenih mladinskih delavcev, ki bi jih le ti lahko kasneje prenesli v svoja okolja. Z implementacijo želimo torej širše vplivati na delo z neaktivnimi mladimi v mednarodnem okolju. Cilji projekta so, da z udeleženci razvijemo strategije, ob pomoči katerih bi učinkoviteje dosegali in naslavljali neaktivne mlade ter jih motivirali za vključitev v programe socialne aktivacije, v okviru katerih lahko večajo svoje socialne in zaposlitvene potenciale ter se posledično bolje vključujejo v družbo. Da okrepimo mladinske delavce z znanji in veščinami, ki jih bodisi ne posedujejo ali pa bi jih želeli nadgraditi. Projekt je zasnovan na način, da bodo mladinski delavci znanja dosegali v obliki diskusij, predavanj in delavnic pa tudi preko samega stika z neaktivnimi mladimi, ki se vključujejo v programe, ki so namenjeni njihovi aktivaciji. S projektom želimo tako nasloviti proaktivnost in dodatno izobraževanje mladinskih delavcev, ki bo kasneje vplivala tudi na proaktivnost mladih, s katerimi delajo. Preko terenskih obiskov želimo mladinskim delavcem prikazati različne poglede na uporabnost mladinskega dela pri delu z mladimi, širiti njihova obzorja ter jih ob podpori inovativnih praks navdušiti za razvijanje in implementacijo idej, s katerimi bi mladim znotraj svojih okolij lahko podporo nudili na še bolj kvalitetni ravni.