20. – 26. junij, 2021
Rim, Italija

Združenje EPEKA, so. p., je partner pri projektu mladinske izmenjave Unveiling the Unspoken Themes. Projekt se bo odvil med 20. in 26. junijem v Rimu, Italija. Na Projektu sodeluje pet organizacij iz Slovenije, Romunije, Srbije, Češke in Italije. Iz vsake organizacije bo v projekt vključenih pet oseb. Prijave na projekt s CV-jem in motivacijskim pismom lahko pošljete na miha@epeka.si

OPIS PROJEKTA

Danes socialno marginalizacijo obravnavamo kot vplivne dejavnike globalizacije, brezposelnosti, gospodarske krize, pomanjkanja izobrazbe in zmogljivosti, slabe kulture in razvoja posameznih veščin. Trenutno se srečujemo z globalnimi vprašanji, povezanimi s socialno izključenostjo, skupaj z njihovimi negativnimi posledicami na to, kdo je izključen in kdo ne. Socialna diskriminacija in izključenost v mnogih primerih vodi do nasilja, kriminala, getov in nesreč ter do stanovanjske ali spolne diskriminacije. V programu mladinske izmenjave, ki ga želimo izvajati, bodo mladi vključeni iz petih držav in razpravljali o tematiki socialne marginalizacije, se seznanili z ozadjem njenega nastanka in poskušali najti rešitve zanjo. To bodo storili v obliki izmenjave izkušenj. Z izvajanjem projekta želimo ozavestiti mlade o tej temi, posvetiti pozornost uresničevanju težav in reševanju težav, poudariti njihove pričakovane dolžnosti, družbene dejavnosti in odgovornost. Poleg tega želimo družbo opozoriti na težave, ki jih povzroča družbena marginalizacija, in jih želimo spodbuditi k aktivni udeležbi. Dolgoročno smo si zastavili cilj, da mlade pozovemo, da so dejavni pri svojih nalogah, naj storijo nekaj za svoje okolje, sebe, skupnost in boljše življenje. Začutiti morajo težo svojih odločitev in posledice svojih dejanj; na ta način bodo postali aktivni, odgovorni in delovni državljani.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: