Od 14. do 21. avgusta 2016
Istanbul, Turčija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri projektu EUROMED Express ˝16: Socialno podjetništvo in kultura miru. Projekt se bo odvijal od 14. do 21. avgusta v Istanbulu.

Z gostiteljico Turčijo bo pri tem projektu sodelovalo veliko evropskih in mediteranskih držav, med njimi Slovenija, Albanija, BiH, Palestina, Italija, Libanon, Jordanija, Madžarska, Makedonija, Srbija, Egipt in Tunizija.

OPIS PROJEKTA:

Leto 2015 se je začelo z izrazitimi političnimi neravnovesji in radikalnimi družbeno-ekonomskimi spremembami v EU in sredozemskih državah, kar je posledica demokratičnih prehodov, humanitarne krize, dramatičnega povečanja čezmejnih migracijskih tokov in napetosti, ki izhajajo iz kompleksnih procesov družbeno-kulturne vključenosti. Sedanja gospodarska kriza zatira predvsem mlade v vseh državah EU. Procesi družbene preobrazbe, ki potekajo v državah EU in tudi njenih sredozemskih partnericah, zahtevajo večjo sposobnost posameznikov in skupnosti. Treba je sodelovati in graditi bolj pravično socialno strukturo v svetu, v katerem medsebojna odvisnost raste.

CILJI PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je spodbuditi novo generacijo mladih delavcev k aktivnemu državljanstvu, saj lahko prav oni igrajo ključno vlogo pri trajnostnem razvoju skupnosti. Cilj projekta je tudi izvedba konkretne družbene spremembe v evro-sredozemskih družbah v tranziciji.

Posebni cilji so:

  • Mladinske delavce opremiti z znanjem, uporabnimi sposobnostmi in kreativnimi orodji za poučevanje miru in socialnega podjetništva, ki jih je mogoče vključiti v delo z mladimi.
  • Spodbujanje socialnega podjetništva kot orodja za družbene spremembe in trajnostni razvoj.
  • Razviti medkulturno razumevanje različnih mladinskih delovnih izkušenj v evropskih in sredozemskih državah.
  • Omogočiti priložnosti za mreženje in partnerstva med mladinskimi delavci in organizacijami v EU in sredozemskih državah.

Za vse dodatne informacije pošljite CV z motivacijskim pismom na epeka@epeka.si.

Koordinatorji projekta:

stefan@epeka.si (Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p.)
matej@epeka.si (Matej Tisaj, podpredsednik Združenja EPEKA, so. p.)
tjasa@epeka.si (Tjaša Teržan, promotorka projektov pri Združenju EPEKA, so. p.)

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.