22. – 23. junij, 2017
Varšava, Poljska

Z veseljem sporočamo, da se bo predsednik Združenja EPEKA, so. p., udeležil 3. mladinskega foruma vzhodnega partnerstva, kjer bo imel predavanje na temo socialnega podjetništva.

Glavni cilji tretjega mladinskega foruma vzhodnega partnerstva so poglobiti dialog in pospešiti sodelovanje na področju mladine, opredeliti in razpravljati o skupnih izzivih ter predlagati konkretne ukrepe. Končni rezultati foruma bodo predstavljeni na 5. vrhu vzhodnega partnerstva, ki bo novembra 2017 v Bruslju/Belgiji.

Približno 300 udeležencev – med njimi aktivni mladi, mladinski delavci in oblikovalci mladinskih politik iz držav vzhodnega partnerstva in 33 evropskih držav, vključenih v program EU Erasmus+ – se bo na dvodnevnem dogodku 22. in 23. junija 2017 v Varšavi srečalo in razpravljalo o participaciji in aktivnem državljanstvu mladih ter njihovem vključevanju v proces odločanja.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad Republike Slovenije za mladino.

GALERIJA