30. oktober – 1. november 2018
Berane, Črna gora

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se bo udeležil priprave predlogov za projekte čezmejnega sodelovanja Črne gore in Kosova. Evalvacija bo potekal med 30. oktobrom in 1. novembrom v Beranah, v Črni gori.

Program

Prvi dan:

 • 10.00 – 10.30 Prihod in registracija udeležencev;
 • 10.30 – 11.00 Uvod: spoznavanje; predstavitev pričakovanj, ciljev, rezultatov in programa delavnic;
 • 11.00 – 11.30 Definiranje, kaj sploh projekt je, debata o različnih vrstah projektov; umeščanje v “širšo sliko”;
 • 11.30 – 13.00 Javni razpis za izbor projektov: razložiti kaj je razpis in predstaviti vsebino tipične prijave; paket za javni razpis čezmejnega sodelovanja; IPA II CBC Program Črna gora – Kosovo (tematske prioritete, specifični cilji, rezultati, vrste dejavnosti, področje programa … );
 • 13.00 – 14.00 Kosilo;
 • 14.00 – 14.30 Vodenje projektnega cikla: faze projektnega cikla, faze, procedure in akterji;14.30 –
 • 14.30 – 15.30 Pristop logičnega okvirja: analiza problemov, analiza deležnikov, analiza ciljev, logika intervencije;
 • 15.30 – 16.00 Premor s kavo in čajem;
 • 16.00 – 17.00 Praktične vaje.

Udeleženci bodo razdeljeni v skupine; vsaka skupina bo izbrala problem in ga s pomočjo LFA metodologije izhodiščno obdelala.

Drugi dan:

 • 09.00 – 11.00 Priprava na drugi dan: zaključevanje dela iz prvega dne, predstavitev rezultatov, diskusija in pregled;
 • 11.00 – 11.30 Premor s kavo in čajem;
 • 11.30 – 12.30 Logframe matrix – prvi del: predstavitev formata, razlaga terminologije, intervencijska logika, predpostavke iz analize tveganj;
 • 12.30 – 13.30 Logframe matrix – drugi del: definiranje objektivno preverljivih kazalnikov; horizontalna logika logframe matrixa;
 • 13.30 – 14.30 Kosilo
 • 14.30 – 16.00 Praktične vaj: skupinsko delo – zaključevanje logframe matrixa na podlagi analize med prejšnjimi nalogami; predstavitev izsledkov;
 • 16.00 – 16.30 Zaključevanje drugega dne: povzetek, vprašanja & odgovori, diskusija

Tretji dan:

 • 09.00 – 09.15 Uvod: pogled nazaj na prvi in drugi dan, opomnik na program tretjega dne;
 • 09.15 – 10.00 Obrazec za dodelitev sredstev (PRAG 2018): Del A – koncept – splošni opis dogajanja, relevantnosti in partikularnih elementov z dodano vrednostjo;
 • 10.00 – 11.00 Praktične vaje: zaključevanje relevantnih delov prijavnega obrazca
 • 11.00 – 11.30 Premor s kavo in čajem
 • 11.30 – 12.30 Obrazec za prijavo sredstev (PRAG 2018)
  Del B – Cela prijava – podroben opis akcij, metodologije, indikativnega plana akcije, vzdržnosti;
 • 13.30 – 14.30 Kosilo;
 • 14.30 – 15.30 Proračun akcije: predstavitev predloge, razlaga proračunskih usmeritev, vrste stroškov in njihova predstavitev v proračunu;
 • 15.30 – 16.00 Praktične vaje: Zaključevanje proračuna akcije;
 • 16.00 – 16.30 Zaključek treninga: diskusija, vprašanja & odgovori, zaključek.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: