Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., je bil povabljen na intervju s strani ICF, ki intervjuje izvaja po navodilih Evropske komisije.

Štefan Simončič je bil povabljen zaradi svojega večletnega dela z romsko skupnostjo. Intervjuji potekajo v okviru vmesne evalvacije za Nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020. Cilj evalvacije je meriti obseg, do katerega je cilj izboljšanje dostopa Romov do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in nastavitev bilo do sedaj doseženo na območju EU.. Vrednotenje zajema naslednje vidike: ustreznost, učinkovitost, skladnost, usklajevanje, pravičnost, trajnost in dodano vrednost v okvir EU.

 

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: