8. september, 2016
Slovaška

Združenje EPEKA, socialno podjetje se poteguje za nagrado ROMA SPIRIT. Kandidiramo s projektom Romska gostilna – Romani kafenava.

Romske manjšine so pomemben del evropske družbe, pogosto pa se srečujejo s slabimi socialnimi razmerami in nizko kakovostjo življenja. Letos bo prvič podeljena evropska nagrada Roma Spirit (ERSA), ki nagrajuje posameznike, nevladne organizacije, podjetja ali druge kandidate, ki prispevajo k boljšemu življenju romskih manjšin v Evropi.

Več: http://www.romaspirit.eu/

Podpirajo nas Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, EU programa Erasmus+, EU Kultura.