23. – 29. marec, 2015
Braga, Portugalska

Združenje EPEKA, so. p., je partnerska organizacija pri mladinskem usposabljanju, ki bo potekalo v Bragi – Evropski prestolnici mladih 2012.

V projekt so vključene tudi nekatere druge Evropske prestolnice mladih kot Torino, Cluj-Napocca, Thessaloniki in Varna.

Projekt je zaveden pod program Erasmus + key action1. Njegov namen je promocija participacije oziroma udeležbe mladih v mladinsko politiko in vključevanje mladih v podjetniške ekosisteme pri odločanju na lokalni ravni. Projekt želi ob enem z metodologijami neformalnega izobraževanja vplivati na državljansko perspektivo do podjetništva in odnosa do podjetništva.

Glavni cilj tega usposabljanje je vzpostavitev mehanizma strukturiranega dialoga v lokalni skupnosti in širši regiji, kar je gonilna sila vsakega demokratičnega sistema.

Udeleženci bodo pripravila navodila za Euro-Atlantic Center for Youth, pri čemer bodo vzete v obzir teme mladinske politike, zaposljivosti, podjetništva in informiranja ter spodbujanja mladih. Na ta način je pričakovano zvišanje ravni znanja udeležencev o mladinski politiki in njeni povezanosti s podjetniškim sektorjem.

Mladinska izmenjava promovira evropski certifikat YOUTHPASS.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Del povrnjenih potnih stroškov na udeleženca iz Slovenije je določen za razdaljo od 500 km do 1999 km.

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo Mestna občina Maribor, Urad za mladino RS, EU program Erasmus + in EU Kultura

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si
Koordinator projekta: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si. Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si.