2. – 9. maj, 2017
Maribor, Ljubljana

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo Združenje EPEKA, socialno podjetje, v okviru Evropskega tedna mladih 2017 prireja številne dogodke. Osrednja tema letošnjega praznovanja je solidarnost in družbena odgovornost mladih v Evropi. Kako se to odraža pri nas?

V okviru projekta Družbeno-odgovorna zaposlitev (Fair employment), v katerem se sicer pretežno odvijajo teme kot so aktivno državljanstvo in medkulturno sodelovanje oz. sobivanje, prepoznavamo, da so problemi veliko večji oz. obsežnejši ter povezani s solidarnostjo. Verjetno je najnovejši dokaz zato tudi, vzpostavitev iniciative s strani EU – Evropskih solidarnostnih enot. Začuda skuša EU komisija reševati nesolidarnost v državah članicah prav z mladimi, ki to negativno držo ljudi in odločevalcev najbolj občutijo, saj se ravno oni soočajo z nezavidljivim položajem, ki ga naši starši na srečo nikdar niso občutili (mogoče tudi zaradi drugega sistema).

Slavnostno bomo obeleževali teden, v katerem naj bi mlade naj postavili na piedestal, a vendar ima vse skupaj malce grenak priokus. Osrednja tema letošnjega praznovanja se pravzaprav lomi na plečih mladih in je svojevrsten oksimoron. Mladi so nedvomno najbolj ranljiva skupina današnje družbe in to že lep čas! Bodisi se ne znajo, bodisi ne zmorejo zediniti, zato glavni problem s strani mladih vidimo tudi v pragmatizmu političnih podmladkov in njihovih članov.

Evropski teden mladih bomo pričeli na simboličen dela prost dan 2. maja za stanje mladih primerno z napevom  Kombinatk, Le vkup, le vkup uboga gmajna.

Program Evropskega tedna mladih 2017:

Rajanje v Romani kafenava »Vsi enaki, vsi enakopravni združeni za pravice mladih.
2. maj od 11. ure dalje do končnega padca
Gorkega 34, Maribor

»49.000 mladih med 15. in 29. letom je leta 2015 v Sloveniji živelo pod pragom revščine.« 76,5 % prvih zaposlitev mladih je atipičnih – torej niso za nedoločen čas, polni delovni čas. Gre za največji delež v EU.«

Vse to so dejstva, ki jih bosta borka in borec za pravice mladih DJ Ana in DJ Stane skupaj z Vami, skušala spremeniti z revolucionarnimi napevi. Melodije kot so »Jutri gremo v napad«, »Nabrusimo kose«, »Kdo pa so ti mladi fantje« in druge, bodo upamo da, obudile dolgo pozabljeno medgeneracijsko solidarnost in aktivizem pri mladih.

Evropski teden mladih v Bruslju
Prihodnost EU – konferenca o strategiji na področju mladine
2. – 6. maj
Bruselj, Belgija

Predsednik Združenja EPEKA, socialno podjetje, bo sodeloval na konferenci o strategiji na področju mladine.

Svetovni dan svobode tiska in Predstavitev knjige Turčija
3. maj ob 18. uri
Evropska hiša Ljubljana, Dunajska 20, Ljubljana

Tretjega maja po sklepu skupščine Združenih narodov obeležujemo Svetovni dan svobode tiska. V demokratičnem svetu je novinarstvo nekdaj veljalo kot četrta veja oblasti. Z razmahom spleta, lažnih novic (t.i. fake news) in lastništvi povezanimi z oblastjo in kapitalom, se je tudi to prenehalo. V Turčiji se je število zaprtih novinarjev povečalo za celih 22% in trenutno znaša preko 300 oseb. V sklopu dogodka Svetovni dan svobode tiska bo potekala tudi predstavitev nove knjige Dr. Bogomila Ferfile – Turčija. Po predstavitvi bo sledil pogovor z novinarjem zunanjega dopisništva redakcije Dela, Brankom Sobanom.

Obisk nacionalne agencije EU programa Erasmus+ mladina
4. maj ob 11. uri
Združenje EPEKA, so. p., Koroška 8, Maribor

Mariborsko mladinsko polje je zelo raznovrstno. Dejstvo je, da mladi z manj priložnostmi niso aktivno vključeni kot pripravljalci oz. izvajalci dogodkov programa Erasmus+ K1. Solidarnost in družbena odgovornost mladih pomeni tudi to, da solidarnostno skušamo pomagati mladim in organizacijam, ki prihajajo iz okolij, kjer so potrebne kompetence za prijave na razpis premajhne. S tem namenom se bomo na ta dan srečali s strokovnjaki iz nacionalne agencije ter med drugim odgovorili na vprašanje ali je solidarnostno mogoče pri ocenjevanju tudi upoštevati oz. izvajati pozitivno diskriminacijo.

Opoldanska čajanka na temo položaja mladine
4. maj ob 12. uri
Združenje EPEKA, so. p., Koroška 8, Maribor

Kljub neraziskanemu področju lahko mirno rečemo, da je gospodarska kriza najbolj zarezala na področje mladine. Odločevalci tekom celotnega procesa niso dovolj ustrezno opozarjali na ta problem in ga posledično niso reševali. Sedaj je pot do izboljšanja situacije zelo zahtevna in potrebuje sodelovanje vseh deležnikov. Prikrito reševanje se sicer izvaja na negativen način in vodi v katastrofo, ki je vidna v izseljevanju mladih, še posebej visoko izobraženih, kar vodi v nov problem, ki ga bomo čutili še bolj v prihodnje.

»V mladinskem sektorju ni sodelovanja deležnikov pri uresničevanju javnega interesa, še posebej med državno in občinsko ravnjo. Svet Vlade Republike Slovenije za mladino, MIZŠ in URSM ne opravljajo ustrezno naloge koordinatorja mladinske politike med državno in lokalno ravnjo, koordinator mladinske politike na lokalni ravni pa v predpisih ni predviden. Spremljanje mladinske politike se je v letih 2014 in 2015 na državni ravni izvajalo pomanjkljivo, na lokalni ravni pa se ni izvajalo. V letih 2014 in 2015 se o izvajanju mladinske politike tudi ni ustrezno poročalo.«

O vsem tem bomo diskuturali z vabljenimi predstavniki – Janez Škulj (Zavod MOVIT), Tibor Vöröš (Mladinskei svet Slovenije) in Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor. K soustvarjanju dogodka vabljeni tudi Vi.

Janez Škulj: Zgodovina in razvoj mladinskega dela v Sloveniji
4.maj ob 18. uri
Salon uporabnih umetnosti, Glavni trg 1, Maribor

V okviru Evropskega tedna mladih 2017 se bomo malce obrnili v preteklost. Pobliže bomo predstavili zgodovino mladinskega dela s strokovnjakom, ki se s tem ukvarja svoje celotno življenje. Lani je izdal publikacijo, ki jo bomo predstavili podrobneje.

Preteklost ni nekaj, kar bi v mladinskem delu pogosto omenjali. Pa vendar marsikaj, kar je danes realnost v slovenskem mladinskem delu, izvira iz preteklosti. V publikaciji »Prispevki k zgodovini razvoja mladinskega sektorja na Slovenskem« smo opravili kratek sprehod po preteklosti od konca prve svetovne vojne naprej pa vse do leta 2013. V njej boste izvedeli nekaj malega o začetku slovenske skavtske organizacije leta 1922, toda tudi o tem, kako so bile mladinska združenja del instrumentarija v družbi za dosego političnih ciljev. Pa ne le v obdobju po letu 1945 – velike mladinske organizacije so igrale pomembno vlogo tudi v načrtih kralja Aleksandra pri »vzpostavljanju« jugoslovanske identitete. Seveda so popisane tudi vse levitve Zveze socialistične mladine, dana pa je tudi primerjava z organiziranostjo mladih v nekaterih drugih socialističnih državah. Tudi mladinske delovne akcije niso pozabljene.

Največ pa je zapisanega o času okoli leta 1990. Takrat in leto kasneje so bili postavljeni okviri mladinskega sektorja, ki stojijo še danes. Vse skupaj pa je zabeljeno še z kakšnim osebnim pogledom avtorja, kajti tudi avtor ugotavlja, da smo – po rezultatih dosedanjega razvoja – posebnost.

Prihodnost EU in Slovenije v njej
4. maj ob 20. uri
Salon uporabnih umetnosti, Glavni trg 1, Maribor

Evropska Unija je na razpotju. Izhod Združenega kraljestva, konflikt v Ukrajini, hladni odnosi s Turčijo so samo nekateri izmed zunanjih dejavnikov, ki slabijo položaj EU. Še globji pa so notranji problemi vrednot, oddaljenosti bruseljskih ukrepov za državljanke in državljane in pravzaprav nerazumevanje benefitov skupnosti za vse nas. Kako vzpodbuditi skupnost, sodelovanje, izpeljevanje skupnih ciljev in ustvarjanje skupne boljše prihodnosti, se bomo pogovarjali z strokovnjakom na področju mladinskega dela, EU politik in neformalnega izobraževanja g. Janezom Škuljem.

Razstava vojna in WWW – Kurdi v Siriji in spletna omrežja

5.maj ob 19.00 uri
Galerija EPEKA, Koroška 8, 2000 Maribor

Vabljeni na otvoritev razstavnega projekta “Vojna in WWW: Kurdi v Siriji in spletna omrežja”, ki bo v petek, 5. maja 2017, ob 19. uri v galeriji EPEKA na Koroški cesti 8 v Mariboru.

Projekt Vojna in WWW je projekt spletnih prikazov vojne, natančneje o trenutno potekajoči vojni v Siriji ter kurdskih frakcijah, vpetih v boje. Pri iskanju gradiva so ustvarjalci razstave uporabljali predvsem iskalne besede Rojava, YPG, YPJ in PYD, ki označujejo kurdsko območje, ter kratice največjih kurdskih političnih in vojaških frakcij v Siriji. Razstava je plod prepuščanja spletnemu povezovanju, navezovanju, prepletanju in spletanju informacij. Predvsem pa je ta razstava omejena na gradivo, nastalo pri predstavnikih kurdskih frakcij v Siriji ter objavljeno na družbenih omrežjih in na uradnih spletnih straneh. To je razstava o realizmu predstavljanja v času spletnih družbenih omrežij.

Razstava bo na ogled do 9. junija 2017.

Kuratorska skupina: Jan Babnik, Iza Pevec in Uroš Abram
Koprodukcija: zavod Membrana

V prvotni obliki je bila razstava pripravljena in predstavljena v okviru festivala “Tolstoj, iskalec resnice” v produkciji Cankarjevega doma, 11. 1. — 3. 3. 2017).

Fotografija: FLICKR: Kurdishstruggle, Pešmerge in YPG v Kobaneju (Peshmerga & YPG in Kobane). Dodano na splet 13. novembra 2014. Creative Commons (CC BY 2.0).

Ederlezi – Jurjevanje ali Đurđev dan
7. maj od 12. ure dalje
Romani kafenava, Gorkega 34, Maribor

Ederlezi je največji romski praznik, ki slavi pomlad. Mladost, pomlad in prebujenje narave imajo izrazit pomen v poganski skupnosti pa tudi med ROmi. Mladost je norost pravijo, a v resnici je najlepši čas človekovega življenja. Odgovorni smo za to, da poskrbimo, da tako ostane tudi v prihodnje. Romi nas bodo spomnili na trenutke, ki smo jih žal že pozabili. Romske ritme nam bo predvajal DJ Zeki.

Predstavitev knjige Turčija
8. maj ob 18. uri
Združenje EPEKA, so. p., Koroška 8, Maribor

Predstavitev knjige Bogomir Ferfila Turčija v Mariboru. Prireditev povezuje Boris Jaušovec.

Mladifestival
9. maj
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Združenje EPEKA, socialno podjetje, bo sodelovalo na Mladifestivalu. Namen dogodka je združiti vse ključne akterje mladinskega sektorja na enem mestu z namenom promocije mladinskega dela in njegovih učinkov ter pomena neformalnega učenja in spodbujanja razprave z mladimi in akterji mladinskega dela o prihodnosti Evrope. S tem namenom smo se pridružili Movitu, Uradu RS za mladino, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, Uradu Vlade RS za komuniciranje, Mladinskemu svetu Slovenije, Sindikatu Mladi plus in Mreži MaMa. Združenje EPEKA, so. p., bo sodelovala tako, da se bo s projektom aktivnega državljanstva za mlade, ki je del sheme Jamstva za mlade, predstavila na Odprtem prostoru s Družbeno-odgovorno zaposlitvijo ali Fair employment.

Zabava za mir ali Party4peace v KMŠ Klub
9. maj ob 22. uri do končnega miru in svobode
Klub KMŠ

Prava štajerska čaga se konča ali pod šankom ali na policiji. Tokrat ne bo tako. Mladi in manj mladi se bomo družili na Zabavi za mir. Upamo da bo trajal tako dolgo, dokler bo mladih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.
Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA