28. februar, 2018
Zaključna konferenca

Konzorcij mladinskih organizacij, ki izvajajo projekte v okviru Javnega razpisa Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018, naložbe, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, razpisuje izpeljavo izvedbe zaključne konference.

Interesenti naj se prijavijo na spodnjo prijavnico. Pogodbo o sodelovanju bo izbrani izvajalec podpisal z dvema organizacijama izvajalkama projektov, ki bosta tudi krili stroške dela izbranega izvajalca. Izbrani izvajalec bo konferenco pripravil v rednem sodelovanju z vsebinskim odborom, ki se sestaja najmanj enkrat mesečno. Od njega pričakujemo dodano vrednost v smislu vsebinsko logistično kreativnega sodelovanja.

Prijave sprejemamo do 28. 2. 2018, trije najustreznejši kandidati pa bodo vabljeni na sestanek, kjer bodo svojo ponudbo in reference tudi osebno predstavili vsebinskemu odboru ali delu tega. Koordinator bo izbran z večinskim konsenzom vsebinskega odbora do 15. 3. 2018.

Več si lahko preberete na povezavi:
http://fairemployment.si/2018/02/23/izbor-koordinatorja-za-zakljucno-konferenco/

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: