22. februar, 2021
Romska postaja

V ponedeljek, 22. februarja 2021, vas ob  vabimo v VNRC Romska postaja na drugo neformalno izobraževanje na področju finančne pismenosti.

Za vsakega med nami je ključno, da zna pravilno ravnati in razpolagati s finančnimi sredstvi, ki jih ima na voljo. Zato smo v sodelovanju s PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE, D.N.O., za vas pripravili predavanji o preudarnem vodenju osebnih financ. Na drugem predavanju se bomo osredotočili na izredne stroške in odhodke, ki jih v posameznem letu pričakujemo in kako jih uskladiti s svojimi rednimi prihodki. Govorili bomo o spletnem bančništvu, kako se uporablja in kako na ta način lahko prihranimo stroške provizije plačil na bankah. Govorili bomo tudi o prednostih in slabostih plačevanja s plačilnimi karticami in gotovino. Skupaj bomo še enkrat opravili revizijo mesečnih stroškov in pogledali, na kak način jim je koristila predhodna delavnica. V zaključnem delu boste podali predloge za prihodnja usposabljanja s področja vodenja osebnih financ.

Zaradi omejitvenih ukrepov vas obveščamo, da bo aktivnost potekala v dveh skupinah – po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Aktivnost za prvo skupino bo potekala od 15.00 do 16.30, za drugo skupino pa od 17.00 do 18.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.