1. november, 2023 – 31. december, 2024
Erasmus+

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta: From Home to Home.

Glavni cilji projekta so:

 • prispevati k psihološki prilagoditvi mladih migrantov v različnih delih Evrope skozi načela učenja peer-to-peer (učijo se drug od drugega, ne od učitelja):
 • omogočiti mladim ljudem uporabo pridobljenih kompetenc v praksi za psihološko prilagoditev mladih migrantov:
 • izboljšati mentorstvo izobraževalcev in mladinskih delavcev pri delu z mladimi voditelji, ki delajo z mladimi migranti:
 • povečati kompetence mladih voditeljev po načelih učenja peer-to-peer z izobraževalnimi aktivnostmi:
 • opremiti mlade voditelje z izobraževalnimi materiali na temo psihološke prilagoditve:
 • izobraževalci, mladinski delavci, ki imajo izkušnje z delom z migranti.

So multiplikatorji, ki svoje izkušnje pri delu z mladimi migranti prenašajo na mlade voditelje.

V okviru tega projekta obravnavamo izobraževalce: učitelje, trenerje neformalnega izobraževanja, psihologe, metodike, ki ustvarjajo izobraževalne projekte.

Ciljne skupine:

 1. mladi voditelji, stari 16-25 let
 2. mladi migranti, stari 14-25 let

Kot mlade voditelje vidimo:

 • voditelje mladinskih svetov izobraževalnih ustanov (šole, kolegiji, univerze);
 • voditelje športnih ekip; voditelje študentskih klubov; mlade voditelje NVO.

Projekt bo pomagal doseči tudi naslednje:

 • ustvariti model psihološke prilagoditve mladih migrantov skozi učenje peer-to-peer;
 • praktična implementacija in razvoj ustvarjenega modela psihološke prilagoditve mladih migrantov;
 • partnerske organizacije bodo lahko izvajale bolj trajnostno in kakovostno delo z migranti v lokalnem okolju;
 • zbrati vse delovne prakse iz različnih delov Evrope pri delu z mladimi migranti;
 • promovirati in razširjati ustvarjeni model psihološke prilagoditve mladih migrantov med drugimi ustanovami, organizacijami in deležniki, ki jih zanima tema.

Vodja projekta: ANIMUS Training Center

Partnerji:

 1. Združenje EPEKA, so. p., Slovenija
 2. Foundation “Situational Center Open Doors”

Projekt je financirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program si prizadeva pomagati ljudem razvijati kompetence in znanja, ki jih potrebujejo za uspeh v globaliziranem svetu.