30. julij 2020
Maribor

Z veseljem sporočamo, da je Združenje EPEKA, so. p., pridobilo finančno podporo Mestne občine Maribor za izvedbo glasbenega cikla Glas Romov tudi v letu 2020. Za več informacij spremljajte našo spletno stran in socialna omrežja.

Kot je precej jasno nakazano že v naslovu cikla se Glas Romov osredotoča na glasbeno produkcijo romske manjšine tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah. Združenje EPEKA, so. p., že od svoje ustanovitve prireja glasbene dogodke vrhunskih glasbenikov romskih korenin. Skozi leta delovanja smo na tem področju vzpostavili močno tradicijo in tudi precej robustno občinstvo, ki ga s povezovanjem različnih tipov dogodkov vpeljujemo tudi v druge glasbene zvrsti. Tako smo v preteklih letih orgaizirali nastope nekaterih največjih imen sodobne romske glasbe: npr. Esme Redžepove, Harrija Stojke, orkester Fanfare Ciocarlia, Diknu Schneeberger Trio in številne druge posameznike ter glasbene sestave. Prirejanje vrhunskih kulturnih dogodkov povezanim z ustvarjanjem in povezovanjem romske ter širše skupnosti je pomembno z več zornih kotov: gre za glasbene izraze, ki so atraktivni tako širšemu kot tudi strokovnemu občinstvu, in ki pogosto združujejo tako akademsko tehnično izpiljenost kot tudi spontanost samouka; za razliko od velikega dela medijskih in drugih poročil prikazujejo manjšino v izrazito pozitivni luči, kar je relevantno tako za pripadnike manjšine kot tudi pripadnike večinske populacije, ki do manjšine goji določene predsodke; skozi gostovanja vrhunskih glasbenikov se veča interes za glasbeno udejstvovanje v lokalni romski skupnosti ter tako postopoma veča interes mladih Romov za glasbeno izražanje; ker kot društvo prirejamo izrazito heterogene glasbene (in druge) dogodke, imamo odlično možnost združevanja različnih občinstev in predvsem promocije manj popularnih glasbenih izrazov v različnih ciljnih skupinah. Cikel je prav tako pomemben, ker znotraj naših aktivnosti poudarjamo pomen medetničnega sodelovanja, ki je kritičnega pomena v obdobju, ko prihaja tako do radikalizacije znotraj same romske skupnosti kot tudi znotraj nekaterih skupin v okviru skrajno desno usmerjenih političnih gibanj.

S tem v mislih smo cikel Glas Romov zasnovali kot presek skozi aktualno glasbeno ustvarjanje pripadnikov romske skupnosti doma in v tujini. Že vse od svoje ustanovitve Združenje EPEKA, so. p., organizira koncerte vrhunskih romskih zasedb, tokrat pa smo se odločili, da prakso zasnujemo kot cikel, ki ga nameravamo izvajati tudi v prihodnjih letih. Program bo predstavljal širok razpon glasbene ustvarjalnosti, ki raziskuje tradicije romske glasbe in jih prepleta z drugimi glasbenimi izrazi. Menimo, da bomo na ta način uspešno pritegnili širok spekter gledalcev in hkrati tudi več kot korektno predstavili glasbeno ustvarjanje te heterogene in razdrobljene manjšine.

Cikel poteka s finančno podporo Mestne občine Maribor.