24. julij, 2018
Maribor

24. julija pripravljamo glasbeno delavnico za otroke, ki bo brezplačna ter namenjena tako  romski kot širši skupnosti.

Delavnica se bo osredotočala na ljudsko glasbeno izročilo- kaj je ljudska glasba, kdo so njeni avtorji, kako se pesmi skozi čas spreminjajo, kakšne so regionalne razlike med različnimi ljudskimi izročili itd. Pridite, in skupaj se bomo naučili zapeti nekaj znanih ljudskih pesmi iz različih regij.

Čas aktivnosti: 10.00 – 13.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: