26. oktober, 2018
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili konference “Govoriš kohezijsko?”. Dogodek bo 26. oktobra med 10. in 14. uro v City hotelu v Ljubljani.

Na dogodku bodo sodelovali Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK), Ivan Žagar, predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, Lilijana Madjar, predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, in izbrani predstavniki najzanimivejših projektov, ki so prejeli kohezijska sredstva.

Konferenci organizirajo skupaj z Radiom Študent v okviru projekta ‘Govoriš kohezijsko?’, ki ga sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Program:
10.00 – 11.15   Kohezijska politika včeraj – danes – jutri

O tem, kako uspešni smo pri črpanju kohezijskih sredstev, kateri so ključni izzivi razvoja regij in kako se jih lotevamo, ter kaj se nam na področju kohezije obeta po letu 2020, bomo govorili z:

 • Bojanom Suvorovom, direktorjem Urada za kohezijsko politiko (SVKR), in
 • Lilijano Madjar, predsednico Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Med drugim boste dobili odgovore na vprašanja:

 • Kako uspešna je bila Slovenija pri črpanju sredstev v obdobju 2007 – 2013?
 • Kako se je kohezijska politika spreminjala?
 • Ali Slovenija res preslabo črpa sredstva?
 • Je Slovenija neto plačnica ali neto prejemnica sredstev iz skupne evropske blagajne?

11.15 – 12.00 Kakšno kohezijsko politiko bi si želeli v obdobju 2021-2027?

V moderirani razpravi bomo oblikovali predloge za prihodnost kohezijske politike v Sloveniji.

12.00 – 12.30 Neformalno druženje ob kavi in prigrizku

12.30 – 14.00  Kohezijska politika v praksi: kaj smo dosegli?

Ali veš, da lahko zaradi kohezijskih sredstev zdaj namesto 8 ton tovora letno pretovorimo kar 14 ton, da skoraj pol milijona prebivalcev pije boljšo vodo in da bolnice, domovi za starejše, dijaški in študentski domovi prihranijo kar 20 milijonov letno zaradi opravljenih energetskih sanacij?

O tem, kakšne koristi imajo občine, podjetja, organizacije in posamezniki od kohezijskih projektov, bomo govorili z:

 • Zlato Ploštajner z Univerze v Ljubljani, ki je s pomočjo kohezijskih sredstev med drugim zgradila Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter nov prizidek Biotehniške fakultete in ki v okviru številnih projektov spodbuja sodelovanje študentov in raziskovalcev z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
 • Jelkom Grosom z Zavoda za šport RS Planica, ki je s kohezijskimi sredstvi obnovil in dogradil Nordijski center Planica ter v okviru programov Mladi za mlade in Zdrav življenjski slog spodbuja zaposlovanje diplomantov športne smeri in izvajanje športnih programov, ki jih izvajajo šole in športna društva,
 • Metko Cerar in Barbaro Vrtačnik z Zavoda RS za zaposlovanje, ki s sredstvi Evropskega socialnega sklada nezaposlenim in delodajalcem omogoča številne programe zaposlovanja in usposabljanja in v okviru Jamstva za mlade spodbuja aktivacijo mladih na trgu dela,
 • Simono Kneževič Vernon iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki s kohezijskimi sredstvi spodbuja razvoj inovativnih podjetij in mladih podjetnikov, ter
 • predstavniki ostalih vabljenih institucij, ki podpirajo podjetniški razvoj ter spodbujajo zaposlovanje in vključevanje ranljivih skupin.

14.00 Zaključek konference s pogostitvijo

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: