9. april, 2019, ob 17. uri
Romska postaja, Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je v sodelovanju z Društvom za podporo mladim Romom in območnim združenjem Rdečega križa organiziralo predstavitev počitnikovanja za otroke in mladostnike.

Predstavnik Območnega združenja Rdečega križa Maribor, sekretar Metod Dolinšek je v torek, 9. aprila 2019 predstavil možnosti za počitnikovanje otrok in mladostnikov na otoku Krku, v Punatu na Hrvaškem.

Ob tem je predstavil redno delovanje v okviru Rdečega križa Maribor in svetovalne urice, ki potekajo na RK Maribor vsak četrtek.

Utrinki s predstavitve:

GALERIJA

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: