Januar – december, 2022
Romska postaja

Na naših delavnicah o usposabljanju na področju IKT za mlade se boste celovito seznanili z najpomembnejšimi tehnologijami in orodji, ki se uporabljajo v današnji digitalni dobi.

Delavnice bodo obravnavale teme, kot so: osnove računalništva, operacijski sistemi, pisarniški programi, internet in elektronska pošta, družbeni mediji, mobilne naprave in osnovni koncepti programiranja. Poleg tega bodo delavnice obravnavale tudi digitalno varnost in zasebnost ter digitalno trženje in e-trgovanje. Delavnice bodo interaktivne in praktične, udeleženci pa bodo imeli priložnost pridobiti praktične izkušnje pri uporabi različnih obravnavanih tehnologij in orodij. Delavnice bodo vodili izkušeni strokovnjaki in bodo vsem udeležencem, ne glede na njihovo predhodno znanje ali izkušnje, zagotovile dragoceno učno izkušnjo.

Srečanja bodo potekala ob sredah med 15. in 20. uro, in sicer dne:

 • 12. 1. 2022, 26. 1. 2022
 • 9. 2. 2022, 23. 2. 2022
 • 16. 3. 2022, 30. 3. 2022
 • 27. 4. 2022, 13. 4. 2022
 • 11. 5. 2022, 25. 5. 2022
 • 15. 6. 2022, 29. 6. 2022
 • 13. 7. 2022, 27. 7. 2022
 • 17. 8. 2022, 31. 8. 2022
 • 14. 9. 2022, 28. 9. 2022
 • 12. 10. 2022, 26. 10. 2022
 • 16. 11. 2022, 30. 11. 2022
 • 14. 12. 2022, 21. 12. 2022

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

Galerija

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.