19. junij, 2020
Maribor

Vabimo vas na delavnico, na kateri boste spoznali kaj je in kako uporabljati elektronsko pošto.

Naučili se bomo, kako na platformi Gmail ustvariti zvoj poštni prefal in naslov, kako do njega dostopati preko računalnika in pametnega telefona, kako poslati sporočilo, osnove oblikovanja besedila, bonton pri formalni in neformalni komunikaciji preko elektronske pošte, uporaba priponk in še veliko več. Delavnica bo večgeneracijska, pristop in zahtevnost se bosta prilagajala znanju posameznikov.

Čas aktivnosti: 16.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: