29. oktober, 2019
Romska postaja

Skupaj z uspešnim vlogerjem in našim novim sodelavcem Lovrom Prešičkom (Kanal NekiNeki: https://www.youtube.com/channel/UCfIB8KZi-6VZlFYu4296UpQ)  bomo izvedli delavnico o IKT in izdelavi videov za spletne platforme.

V prvem delu aktivnosti bo predstavil svojo zgodbo; kako je sam pričel z video produkcijo, katero opremo je uporabljal, kako se je lotil oglaševanja, kako je pripravljal scenarije za videe, ki so na območju Slovenije postali viralni? V drugem delu aktivnosti pa boste spoznavali tehnične plati priprave videev in pridobili osnovna znanja s področja ustvarjanja audio-vizualnih gradiv in uspešnega širjenja le-teh.

Aktivnost bo potekala od 16. do 20. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.