10. julij, 2018
Maribor

Tokrat bomo v sklopu spoznavanja IKT organizirali delavnico – kako pripraviti predstavitev? V okviru delavnice vam bomo prikazali, kako ob pomoči računalnika pripraviti predstavitev. Pri tem bomo uporabili program Microsoft PowerPoint, ki je najbolj razširjenj in precej enostaven za uporabo. V sklopu usposabljanja  boste dobili nalogo, da se predstavite.

Tekom usposabljanja vam bomo predstavili osnovne funkcije programa; kako vnašati besedilo, fotografije, glasbo, kako ustvariti novo stran, prehode med stranmi, kako izbirati tip in velikost pisave, kako poravnati, odebeliti, podčrtati besedilo, ipd.). Ob pomoči romskega aktivatorja boste nato individualno pripravljali osebne predstavitve, ki bodo trajala 3 – 5 minut in obsegala vsaj pet strani. Sledile bodo predstavitve in skupne evalvacije.

Prosimo potrdite udeležbo, da lahko zagotovimo ustrezno število računalnikov. Prav tako nas prosim obvestite, če boste prinesli svoj računalnik.

Čas aktivnosti: 16.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: