26. marec, 2019
Maribor

Tokrat bomo v sklopu spoznavanja IKT organizirali delavnico – Microsoft Word, kjer se bodo udeleženci spoznali z osnovnimi funkcijami programa in njihovo uporabo.

Znotraj aktivnosti se bomo tako osredotočili na oblikovanje besedil; kopiranje, lepljenje in brisanje, udeleženci se bodo spoznali z možnostmi oblikovanja pisave in odstavkov, prav tako se bomo učili o oblikovanju slikovnih gradiv, tabel ter glave in noge dokumenta.

Prosimo potrdite udeležbo, da lahko zagotovimo ustrezno število računalnikov. Prav tako nas prosim obvestite, če boste prinesli svoj računalnik.

Čas aktivnosti: 16.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: