14. november, 2019
Maribor

Avgusta bomo v sklopu IKT usposabljanj spoznavali spletno orodje – www.canva.com. Gre za spletno stran, ki uporabniku brezplačno nudi veliko bazo shem, ki jih lahko kasneje oblikujemo in personaliziramo glede na lastne potrebe in želje.

Znotraj baze s katero uporabniki razpolagajo lahko ustvarjamo logotipe, življenjepise, plakate, predstavitve, oblikujemo objave za družbene medije, letake, kartice, sestavljamo dopise, ipd. Spletna stran je zastavljena na način, ki je uporabniku prijazen, saj je uporaba preprosta, kljub svoji preprostosti pa lahko oblikujemo kvalitetne vsebine. Namen platforme je, da ob vsebini, ki jo pripravimo sami, uporabnikom ponuja tudi kvaliteten nivo oblikovanja, ki je še kako pomemben. Udeleženci usposabljanja se boste naučili uporabljati spletno orodje, s katerim boste predstavili svoj življenjepis oz. obstoječega vizualno izboljšali.

Čas aktivnosti: 16.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: