28. april, 2019
Maribor

V mesecu aprilu se bomo v okviru predavanja na področju IKT posvetili usposabljanju, usmerjenemu varnosti na internetu.

Ker veliko ljudi internet uporablja na vsakodnevni bazi, menimo, da je ključno, da se povečamo tudi zavedanje o varnosti na internetu. Ker ljudje z uporabo svetovnega spleta razširjamo raznovrstne informacije, se bomo pogovarjali o tem, kako uporabljati internet na način, da bi se kar najbolje zaščitili. Osredotočili se bomo predvsem na socialna omrežja, kjer ljudje delijo veliko osebnih informacij – pogosto pa niti pomislijo ne na to, da lahko deljenje najrazličnejših infomacij vpliva nanje.
Udeležba je brezplačna. Aktivnost bo potekala med 16. in 20. uro.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.