1. januar, 2022 – 31. marec, 2023
Maribor, EU

Združenje EPEKA, so. p., je zaključilo z Erasmus+ projektom izobraževanja odraslih “Imigracija + Edukacija = Integracija”. Rezultate projekta smo predstavili v sklopu zaključne konference.

V okviru projekta Informacije + izobrazba = integracija je Združenje EPEKA, so. p., v Mariboru gostilo mednarodno mobilnost, kjer so udeleženci predstavljali izsledke predhodnih mobilnosti in se na temo izobraževanja in integracije mladih z manj priložnostmi pogovarjali o integraciji ljudi iz ruralnih območjih, pripadnikov nacionalnih manjšin, romske skupnosti, beguncev ipd.

Cilji projekta so:

  1. Socialno vključevanje priseljencev v lokalno okolje, tj. oseb, ki jim grozi socialna izključenost (z manj priložnostmi) skozi cikel lokalnih dejavnosti načrtovanih v tem projektu v skladu s ključnimi dejavnostmi projekta
  2. Razvoj ključnih kompetenc (socialne in državljanske kompetence; iniciativnost in podjetništvo; kulturna zavest in izražanje) priseljencev in s tem povečanje njihovih možnosti za družbeno in poklicno delovanje ter vključevanje v lokalno družbo
  3. Razvoj mednarodnega sodelovanja (konzorcij projekta), ki se ukvarjajo z dejavnostmi v korist priseljencev, in s tem povečanje njihovega organizacijskega in metodološkega potenciala z izmenjavo dobrih praks in razvojem načrta sodelovanja

Rezultati projekta so:

  • R1: Izobraževalni scenariji za lokalne dejavnosti
  • R2: Načrt mednarodnega sodelovanja za projektne partnerje
  • R3: Lokalne aktivnosti za 120 udeležencev;
  • R4: tri lokalne konference (ali drugi dogodki) za razširjanje rezultatov
  • R5: V projekt je vključenih skupaj 9 organizacij
  • R6: Priprava priporočil za 9 organizacij glede na njihove dejavnosti, namenjene migrantom.

Rezultati projekta so na voljo tukaj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA210-ADU-000029345

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: