28. december, 2018, ob 19. uri
Romska postaja, Maribor

Združenje EPEKA, so. p., vas vabi na potopisno predavanje Moritza Hötzla Indija skozi oči 19-letnika. Predavanje bo 28. decembra 2018 ob 19. uri v Romski postaji, v Mariboru.

Kaos, vrvež na ulici, vonjave, prijaznost in dobrosrčnost.

Od ruralne kmetije v okolici Agre do mestnega življenja v Mumbaju. V tritedenskem potovanju po severni Indiji sem ugotovil, da je možno potovati več kot le z avtom, kako velike so razlike med našo in indijsko kulturo, kakšna je razlika med ljudmi v vaseh in mestih ter delovanje tako policije, kot tudi bolnice. V potopisu, vam želim predstaviti, da je Indija več kot Bollywood, krave in curry.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: