22. – 26. avgust, 2022
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., je med 22. in 26. 8. gostilo mobilnost I + E = I

V okviru projekta Imigracija + Izobraževanje = Integracija je Združenje EPEKA, so. p., v Mariboru gostilo mednarodno mobilnost, kjer so udeleženci predstavljali izsledke predhodnih mobilnosti in se na temo izobraževanja in integracije mladih z manj priložnostmi pogovarjali o integraciji ljudi iz ruralnih območjih, pripadnikov nacionalnih manjšin, romske skupnosti, beguncev ipd.

V prilogi je urnik tedenskih aktivnosti.

Galerija

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: