29. november 2019
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili dogodka Informiranja, promocije ter razširjanja rezultatov in učinkov vaših Erasmus+ projektov.

Kateri so ključni elementi dobre promocije? Kako dosežemo prave ciljne skupine? Kaj je naše ključno sporočilo? Skupaj si bomo ogledali kako ustrezno nasloviti navedena vprašanja ter izmenjali izkušnje s področja promocije in informiranja, ki se dnevno spreminja in zahteva neprestano učenje ter odzivanje na identificirane ciljne skupine. Delali bomo na konkretnih primerih in spoznali različna orodja – družbeni mediji (Facebook, Instagram, YouTube), spletna orodja za pomoč pri oblikovanju vsebin (CANVA), spletne platforme (npr. O-STA), itd..

Delavnica je namenjena tako neizkušenim kot izkušenim projektnim koordinatorjem oz. zaposlenim na področju odnosov z javnostmi, ki skrbijo za posredovanje informacij o projektih mednarodnega sodelovanja različnim ciljnim skupinam oz. širši zainteresirani javnosti. Vsebine bomo prilagodili glede na predhodna znanja udeležencev ter področja iz katerih prihajajo.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: