2. december, 2015
Laško, Slovenija

V sredo, 2. decembra 2015, se bo predsednik Združenja Epeka, so. p., Štefan Simončič, udeležil uvodne prireditve, namenjene predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vabi na dogodek v okviru katerega bodo predstavljeni novi izzivi, s katerimi se bodo upravičenci soočali v programskem obdobju 2014-2020 ter podane splošne informacije glede razpisa za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dogodek bo potekal v slovenskem in nemškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.