24. januar, 2019
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo s predstavniki Društva za podporo mladim Romom udeležili dogodka Izboljšanje položaja mladih v lokalnem okolju. Dogodek 24. januarja v Ljubljani organizira Urad RS za mladino.

Mladinski svetu Slovenije v sodelovanju z Uradom RS za mladino pripravlja dogodek na temo izboljšanja položaja mladih v vašem lokalnem okolju, ki bo potekal v četrtek, 14. februarja 2019 od 10. do 15. ure v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani.

Namen dogodka je združiti različne akterje, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja mladih, na skupnem srečanju, saj menimo, da je povezovanje in medsebojno informiranje izrednega pomena za doseganje boljših rezultatov in učinkov pri razvijanju lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela ter izboljšanju participacije mladih na lokalni ravni.

Cilj dogodka je predstaviti rezultate projektov Rastimo skupaj in Participiraj aktivno ter predstaviti aktivnosti drugih organizacij, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko ter izpostaviti njihova stališča in izkušnje, ki so jih pridobili pri svojem delu. S pomočjo dogodka želimo prispevati k razvoju slovenskih občin.

Vabljeni, da se srečanja udeležijo predstavniki vaše občine. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice najkasneje do petka, 1. februarja 2019.

Program:

 • 09:30 – 10:00 Prihod udeležencev in registracija
 • 10:00 – 10:10 Otvoritev in uvodni nagovori
 • 10:10 – 10:30 Predstavitev rezultatov Rastimo skupaj 2018 in publikacije primerov dobrih praks stanovanjske politike na lokalni ravni
 • 10:30 – 10:45 Soudeležba mladih pri reševanju stanovanjske problematike (Kulturno izobraževalno društvo PiNA)
 • 10:45 – 11:00 Predstavitev rezultatov projekta Participiraj aktivno
 • 11:00 – 11:15 Odgovornost občine do mladih ter obratno – Certifikat Mladim prijazna občina kot vizija in izziv (Inštitut za mladinsko politiko)
 • 11:15 – 11:30 Pomen v razvoja in krepitve kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni (Zavod Movit)
 • 11:30 – 12:15 Odmor
 • 12:15 – 13:45 Delo po skupinah:
  –          Kako lahko EU pomaga lokalnemu okolju
  –          Stanovanjska problematika: rešujmo skupaj – gradimo skupaj –  rastimo skupaj
  –          Načini vključevanja mladih v odločevalske procese
 • 13:45 – 15:00 Panelna razprava z gosti – Stanovanjska problematika mladih
 • 15:00 Zaključek