7. julij 2020

Maribor

Združenje EPEKA, socialno podjetje, Zavod Povod, socialno podjetje in Turistična in eko kmetija Pri Baronu prirejamo v okviru projekta Kmetija – prostor raznolikosti izobraževalno-promocijski dogodek. K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki vas zanimajo permakultura, ekološko kmetovanje, samooskrba, socialno vključevanje in delo na kmetiji.

Program dogodka:

10.00               Zbor udeležencev in predstavitev kmetije

10.05 – 14.00   Izobraževanje, usposabljanje in delo na kmetiji

14.00 – 15.00   Kosilo 

15.00 – 17.00   Prosto popoldne in degustacija vin 

Projekt Kmetija – prostor raznolikosti je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.

Program Trajnostna Evropa za vse je namenjen promociji trajnostnega načina življenja, dela in bivanja ter promociji trajnostnih ciljev Organizacije združenih narodov, t.i. Agenda 2030. Projekt izvajamo še v sodelovanju z kmetijo Pri Kovačniku in Kmetijo Drankovec.

Dodatne informacije o projektu: https://epeka.si/kmetija-prostor-raznolikosti/

FB dogodek: https://www.facebook.com/events/222950365343236/

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Za sodelovanje v okviru dogodka so obvezne prijave, ki jih sprejemamo na: epeka@epeka.si. Ker je število mest omejeno, vas bomo v petek, 3. julija 2020 do 9.00 obvestili o tem ali je vaša prijava potrjena.

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo: