7. julij, 2020
Maribor

Združenje EPEKA, socialno podjetje, Turistična in eko kmetija Pri Baronu in Zavod Povod, socialno podjetje, prirejamo v okviru projekta “Kmetija – prostor raznolikosti” izobraževalno-promocijski dogodek. K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki vas zanimajo permakultura, ekološko kmetovanje, samooskrba, socialno vključevanje in delo na kmetiji.

Program dogodka:

  • 10.00               Zbor udeležencev in predstavitev kmetije
  • 10.05 – 14.00   Izobraževanje, usposabljanje in delo na kmetiji
  • 14.00 – 15.00   Kosilo 
  • 15.00 – 17.00   Prosto popoldne, degustacija vin in mreženje 
  • 17.00 – 20.00   Nadaljevanje z zobraževanjem, usposabljanjem in delom 

Projekt Kmetija – prostor raznolikosti je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.

Program Trajnostna Evropa za vse je namenjen promociji trajnostnega načina življenja, dela in bivanja ter promociji trajnostnih ciljev Organizacije združenih narodov, t.i. Agenda 2030. Projekt izvajamo še v sodelovanju z kmetijo Pri Kovačniku in Kmetijo Drankovec.

Dodatne informacije o projektu: https://epeka.si/kmetija-prostor-raznolikosti/

FB dogodek: https://www.facebook.com/events/222950365343236/

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Za sodelovanje v okviru dogodka so obvezne prijave, ki jih sprejemamo na: epeka@epeka.si. Ker je število mest omejeno, vas bomo v petek, 3. julija 2020 do 9.00 obvestili o tem ali je vaša prijava potrjena.

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano