2. julij 2021
Kmetija Trankovec, Drankovec 12, Jakobski dol

Združenje EPEKA, socialno podjetje, in Kmetija Trankovec v okviru projekta “Kmetija – prostor raznolikosti” pripravljata izobraževalno-promocijski dogodek. K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki vas zanimajo permakultura, ekološko kmetovanje, samooskrba, socialno vključevanje in delo na kmetiji.

Program dogodka:

  • 10.00                Zbor udeležencev in predstavitev kmetije
  • 11.00 – 14.00   Izobraževanje, usposabljanje in delo na kmetiji
  • 14.00 – 15.00   Kosilo 
  • 15.00 – 17.00   Prosto popoldne, degustacija lokalnih sokov in mreženje 
  • 17.00 – 20.00   Nadaljevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in delom 

Projekt Kmetija – prostor raznolikosti je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi.

Za sodelovanje v okviru dogodka so obvezne prijave, ki jih sprejemamo na: epeka@epeka.si. Ker je število mest omejeno, vas bomo v sredo, 1. julija 2021 do 12.00 obvestili o tem ali je vaša prijava potrjena.

Dodatne informacije o projektu: https://epeka.si/kmetija-prostor-raznolikosti/

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano