7. julij, 2020
Maribor

V okviru operacije “Kmetija – prostor raznolikosti”, ki je financirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, smo v ponedeljek, 7. julija 2020, na Turistični in eko kmetiji Pri Baronu izvedli promocijsko-izobraževalni dogodek.

Projekt Kmetija – prostor raznolikosti je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije in hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem bo poudarjena tudi medgeneracijska komponenta in izobraževalni pristopi, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Slednje bo imelo za vključene kmetije in druge kmetije, ki se bodo odločile za izvedbo tovrstnih aktivnosti, predvsem socialne koristi z možnostjo sekundarnih ekonomskih koristi. V projektu sodelujejo kmetija Pri Baronu, kmetija Kovačnik in kmetija Trankovec ter Mladinska zadruga Združenja EPEKA, so. p.

Na tokratnem usposabljanju, ki je bilo deseto v tem letu, smo spoznali permakulturo in na kmetiji obirali višnje, iz katerih bodo pridelani ekološki sokovi in marmelade.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

GALERIJA