22. – 26. julij, 2022
Maribor, Slovenija

V Združenju EPEKA, so. p., smo gostili mednarodno usposabljanje – digitalne kompetence in funkcionalna pismenost.

Združenje EPEKA, so. p., je kot koordinator gostila mednarodno usposabljanje za strokovnjake izobraževanja odraslih iz držav: Poljska, Združeno kraljestvo, Italija, Bolgarija, Srbija in Nemčija.

Druga aktivnost v toku projekta, ki je malce zastal zaradi nezmožnosti mobilnosti tekom COVID 19 epidemije, je naslavljala področje, glede katerega je več predstavnikov končne ciljne skupine v vseh partnerskih državah izjavilo, da je pogosto premalo prisotno tako znotraj dejavnosti javnih zavodov kot tudi nevladnih programov.

Prav individualni pristop in obravnava ter karierno svetovanje sta pomembni komponenti dela strokovnjakov izobraževanja odraslih s končno ciljno skupino. Omogočata ustvarjanje dobro delujočih skupin znotraj izobraževalnega procesa, prepoznavanje obstoječih kompetenc učečih se in usmerjanja učečih se v izobraževanja, ki bodo najbolj ugodno vplivala na možnost njihove integracije in zaposlitve. Hkrati je individualni pristop tudi dobra osnova za vzpostavitev odnosov zaupanja med izobraževalcem in učečimi se. Aktivnost mednarodnega usposabljanja v katerem bo sodelovalo štirinajst strokovnjakov bo bistven del namenila razvijanju mehkih veščin, ki so ključne za uspešno izpeljavo individualnih razgovorov – empatija, premagovanje kulturnih razlik, razumevanje strahov in zadržkov oseb z manj priložnostmi, na drugi strani pa tudi prepoznavanja laži in poskusov manipulacije.

Pri tem bomo uporabili pomoč prostovoljcev in metode neformalnega izobraževanja kot je na primer igranje vlog. Prav tako se bomo posvetili metodam neformalnega izobraževanja, ki spodbujajo kohezijo znotraj skupine in lajšajo sodelovanje v heterogeni skupini. Drugi del temelji na prvem.

Karierno svetovanje je večplasten proces, ki zahteva dobro poznavanje učečega se in njegovih kompetenc ter prednosti. Na eni strani mora imeti izobraževalec veščine, s katerimi prepozna (včasih skrite) kompetence, na drugi pa mora znati učečega naučiti, da sam vidi, katere so njegove močen in šibke toček ter to upošteva pri nadaljnjem izobraževanju in iskanju zaposlitve. Tako lahko izobraževalec zastavlja in usmerja programe v smeri, ki nagovarjajo specifične kompetence ali pa pre učeče postavljajo izzive, ki jih morajo premagati za nadaljnji razvoj. Obravnavane veščine so ključne tudi pri vzpostavljanju heterogenih a kohezivnih skupi znotraj izobraževanja, v katerih udeleženci dopolnjujejo drug drugega in med sabo delijo ključna znanja in kompetence.

Rezultati: povečane kompetence na področju individualnega dela in kariernega svetovanja, boljše razumevanje potreb in specifik končnih uporabnikov, povečane mehke veščine, boljše poznavanje NFE metod, povečane mednarodne izkušnje izobraževalnega osebja, napredek pri realizaciji O1.

Projekt je financiran s strani EU programa Erasmus+.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: