1. oktober, 2017 – 30. september, 2019
Različne lokacije

Združenje EPEKA, so. p., z oktobrom pričenja z izvajanjem projekta Izobraževanje za globje družbeno vključevanje (Maribor, Atene, Madrid, Rim, Varna, Breclav).

S projektom “Izobraževanje za globlje družbeno vključevanje” (IGDV) nameravamo vzpostaviti močno mednarodno omrežje institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, posebno tistih, ki prihajajo iz socialno ogroženih skupin. Krovna naloga projekta je socialno vključevanje odraslih, predvsem beguncev in migrantov, v širšo družbo skozi celostne izobraževalne pristope, ki jih bomo v partnerskem konzorciju raziskovali in adaptirali za prenose v različna lokalna okolja. Skozi Evropo se pristopi in strategije spoprijemanja z begunsko krizo precej raziskujejo in ključno se nam zdi, da raziščemo najboljše prakse in možnosti za njihov prenos v specifična lokalna okolja. Tako bomo v projektu usposobili učitelje, ki že posredujejo nekatera osnovna znanja, za aktivno in predvsem učinkovito delo na področju izobraževanja in integracije beguncev in drugih ogroženih skupin v družbo in v končni fazi na trg dela. S tem v mislih smo izoblikovali partnerski konzorcij, ki vključuje organizacije, ki se intenzivno ukvarjajo z ogroženimi skupinami, posebno z osebami z mednarodno zaščito, obenem pa imajo močne mreže v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju, preko katerih bodo k sodelovanju lahko pritegnili številne strokovnjake.

IGDV bo v usposabljanja izobraževalnega osebja vključil skupaj 95 strokovnjakov iz Slovenije, Grčije, Bolgarije, Italije, Češke republike, Španije in Velike Britanije, ki se ukvarjajo z begunci oz. izobraževanjem odraslih pripadnikov ogroženih skupin. Usposabljanja (5) bodo temeljila na neformalnih učnih metodah, fleksibilnih izobraževalnih modulih, uporabi IKT, veliki količini terenskega dela in srečanji z relevantnimi deležniki. Program usposabljanj bo dopolnjen z velikim številom vrhunskih diseminacijskih dogodkov, ki bodo vključevali 8 razstav, 3 koncerte, 8 okroglih miz, 6 novinarskih konferenc in 2 delavnici. Diseminacijski dogodki bodo zajeli širok spekter ciljnih skupin, ki segajo od beguncev preko širše javnosti do strokovnjakov in odločevalcev.

Cilji projekta IGDV:

  • Povečati kapacitete organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih oseb z mednarodno zaščito.
  • Povečati in razviti kompetence, znanja, jezikovne in mehke veščine izobraževalnega osebja, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih oseb z mednarodno zaščito in posledično pozitivno vplivati na rezultate izobraževalnih procesov.
  • Zbrati in raziskati primere dobrih in inovativnih praks in metod ter preučiti možnosti njihove implementacije v druga lokalna okolja; deliti rezultate med tem širšim krogom deležnikov na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju s toolkitom.
  • Vzpostaviti trajno mrežo organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odaraslih in ogroženimi skupinami in skozi mrežo zagotavljati visoko kvaliteto projektov, ki bodo gradili na rezultatih IGDV.
  • Spodbujati medsektorsko in interdisciplinarno delovanje.
  • Spodbujati med-kulturni dialog, razumevanje raznolikosti in boj proti diskriminaciji in radikalizaciji v vseh družbenih sferah.

S projektom bomo izboljšali kapacitete vključenih organizacij. Povečali bomo evropsko dimenzijo njihovega delovanja in predstavili dobre prakse, ki so bile implementirane na področjih, s katerimi se ukvarjajo. Prav tako bomo podali tudi smernice glede prenosa obravnavanih dobrih praks. S tem bomo naslavljali izzive, s katerimi se organizacije soočajo in podali potencialne rešitve zanje. Ta rezultat ne bo omejen le na vključene partnerske organizacije, ampak se bo preko diseminacijskih dogodkov razširil tudi na druge relevantne deležnike, ki bodo delovali kot multiplikatorji projektnih rezultatov. Ključni oprijemljiv rezultat bo izdelava toolkita, v katerem bodo predstavljene dobre prakse in možnosti njihove implementacije na drugih lokalitetah. Dodan rezultat projektnih aktivnosti bo zvišan nivo med-kulturnega in med-verskega dialoga, lažja integracija beguncev ter povečano razumevanje raznolikosti kot posledica projektnih aktivnosti in diseminacijskih dejavnosti.

Organizacija prijaviteljica je:

Združenje EPEKA, so. p.

Partnerske organizacije:

 

Projekt je financiran s strani Erasmus+.

 

Erasmus_logo