2. februar, 2021
Splet

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Zavod BOB v okviru projekta BEST (Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela) organizirata izobraževanje mentorjev.

Izobraževanja se bo udeležil predstavnik Združenja EPEKA, so. p., Matej Tisaj. Potekalo bo v torek, 2.2.2021 med 10.00 in 14.30, preko spletne platforme Zoom.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: