15. marec, 2021
Romska postaja

V ponedeljek, 15. marca, vas v VNRC Romska postaja vabimo na aktivnost, na kateri bo naša strokovna sodelavka predstavila prosto delovno mesto, v programu javnih del.

V prvem delu aktivnosti bo predstavila kaj je program javnih del in kdo se vanj lahko vključi. Temu bo sledila predstavitev delovnega mesta v Združenju EPEKA, so. p., in potreb delodajalca. Izkušnje bodo preko spletnega javljanja delili tudi tisti, ki so bili pri nas preko javnih del zaposleni v preteklosti. Nato bomo na voljo za vaša vprašanja.

Prva izvedba predavanja bo potekala 14.30 – 16.00, druga pa 16.30 – 18.00. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.